Unsere Partner

Kontakt

93-446 Lodz, Straße Placowa 4, Poland
tel.: 801 00 25 50, tel.: 42 680 03 33
NIP: 899-18-33-247, REGON: 473157465
Nr KRS: 0000159418 w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego.

Back to Top